Цифри и числа. Колко пъти сме използвали някоя цифра?

Цифри и числа. Колко пъти сме използвали някоя цифра?