ВЪВЕДЕНИЕ В КРЪГОВЕТЕ НА ОЙЛЕР. ЩО Е ТО МНОЖЕСТВО?

ВЪВЕДЕНИЕ В КРЪГОВЕТЕ НА ОЙЛЕР. ЩО Е ТО МНОЖЕСТВО?