Защо да изберем EASYMATH.BG

Защо да изберем EASYMATH.BG

Успешният прием в математическите гимназии след 4-ти клас е съвкупност от много фактори.

Основните части на подготовката включват усвояване на теорията на много високо ниво, от една страна, и подготовка и явяване на редица математически състезания – от друга.

Концепцията на платформата “Easymath.bg” е да обхване по възможно най-лесния, приятен и разбираем за децата начин именно тези две основни части от подготовката.

Разбира се, крайният успех се влияе и от много други фактори, за които също е помислено много внимателно.

Единият от факторите е това, което се прави, да бъде правено с удоволствие. В платформата “Easymath.bg”, детето ще има възможността да научи, да усвои или просто да преговори редица теми, свързани с ранната подготовка за математическите гимназии. Всички видео уроци са разработени върху красиви и цветни презентации, които ще бъдат приятни за гледане от децата.

Друг фактор е удовлетвореността от това, което се прави. След всяка разгледана тема в платформата “Easymath.bg”, детето има възможност да провери доколко е усвоило и разбрало теорията ѝ, като реши разработените от екипа ни задачи и сравни своите отговори с предоставените подробни решения. Има възможност да слуша презентациите отново и отново, докато усвои напълно всичко, казано в тях и постигне пълна удовлетвореност от знанията си по конкретната тема.

Разбира се, богатството, събрано в платформата е полезно не само за децата, които се подготвят за математическите гимназии.

Подготовката за състезания е лесна, удобна и приятна в платформата “Easymath.bg”. Отпада необходимостта задачите да бъдат разпечатвани, да се търсят и сверяват отговори, да бъдат ангажирани родители или други хора да решават задачите при грешка. В платформата “Easymath.bg” детето решава онлайн, оценявано е от системата и после само може да свери решението си с предоставените подробни решения на всяка една задача.

Всяко дете, което обича математиката, може по много приятен, достъпен и лесен начин да се запознае с теорията, да решава задачи заедно с лектора, да решава само, да се готви за състезания. А може да учи и решава просто за удоволствие.

Всяко дете, което не обича математиката, ще я обикне. А математиката е красива наука. Удоволствието, което може да се изпита от нея при успешното решаване на всяка една задача, трябва да бъде достъпно за всяко дете.

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ