СЪСТЕЗАНИЕ

СЪСТЕЗАНИЕ "ЕЛА! РЕШИ! ПОБЕДИ!"- ВЪЗМОЖНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ: 29.02. И 01.03.2020 Г

Ново:
Добавена е нова дата за явяване: 29.02.2020 - 9,00 часа
https://www.facebook.com/pg/Easymathbg-Математиката-е-лесна-118681832868219/posts/?ref=page_internal
П О К А Н А

"Ела! Реши! Победи!"


Второ математическо състезание "Ела! Реши! Победи!" – предизвикателство за учениците от 1., 2., 3. и 4. клас,

организирано от „ИЗИМАТ.БГ“ ООД, със съдействието на Работилничка за умения "Моливия".

Автор на задачите: Павел Панев, ученик в 10 клас в СМГ и лектор в платформата https://easymath.bg


01 Март 2020 г.

Място на провеждане: Работилничка за умения "Моливия", ул. Нишава 116. За контакт: 0888/870812Състезанието е с повишена трудност и е с продължителност 90 минути за учениците от 1., 2., 3. и 4. клас.

Темите за 1. и 2. клас включват по 15 задачи с кратък свободен отговор. Всяка вярно решена задача се оценява с по 2 точки. За грешни или непопълнени отговори не се дават и не се отнемат точки.

Темите за 3. и 4. клас включват по 10 задачи с кратък свободен отговор и по 1 задача с подробно разписване на решението. Всяка правилно решена задача от първите 10 се оценява с по 2 точки, а последната задача при правилно решение и разписване се оценява с максимум 10 точки.


Такса правоучастие: 15 лева


Награди за най-добрите от всеки клас:

Първо място – златен медал, грамота и специална награда – 3 месеца безплатен достъп до цялото съдържание на платформата https://easymath.bg + ваучер за избрана тема от авторската серия на Работилничка за умения "Моливия" "Аз вече зная".

Второ място – сребърен медал, грамота и 50 % отстъпка за избран абонаментен план и продължителност за платформата https://easymath.bg

Трето място – бронзов медал, грамота и 25 % отстъпка за избран абонаментен план и продължителност за платформата https://easymath.bg

Възможност за явяване на състезанието:

1 група: 01.03.2020 г. 9,00 часа

2 група: 01.03.2020 г. 11,30 часа

При запълване на местата, ще бъдат обявявани поетапно нови групи.Плащането на такса участие се извършва предварително на следната банкова сметка:

"ИЗИМАТ.БГ" ООД

IBAN: BG91RZBB91551010943298

BIC: RZBBBGSF

За заявяване на участие е необходимо да се изпрати на мейл office@easymath.bg следното:

- Копие от платежното нареждане

- Трите имена на детето и класа

- Избраната дата и час на явяване

В деня на състезанието е необходимо да се представи декларацията за обработка на личните данни в 2 екземпляра, като единият остава за организатора.

ВАЖНО:

Участниците следва да се явят 15 минути преди съответния начален час на състезанието в Работилничка за умения "Моливия", ул. Нишава 116 и да носят обикновени сини химикалки.