2020 - ПРОБЕН ИЗПИТ НА РАБОТИЛНИЧКА ЗА УМЕНИЯ "МОЛИВИЯ" ПО ФОРМАТА НА "МЛАДИ ТАЛАНТИ" 3-4 КЛАС (3 клас)

Първи модул
Първият модул се състои от 20 задачи.
Всяка от първите 15 задачи е съпроводена от 4 възможни отговора, от които само един е верен, и се оценява с 1 точка.
Задачи 16, 17, 18, 19 и 20 изискват свободен числов отговор и се оценяват с по 2 точки.
Не се дават точки за грешен или непопълнен отговор.
Време за работа: 1 час

Втори модул
Вторият модул се състои от две задачи. Всяка от тях изисква подробно и аргументирано решение и се оценява с максимум 10 точки.
Време за работа: 2 часа

След приключване, въведете "Приключи теста и виж отговори и решения". Ще можете да видите колко точки от колко възможни сте изкарали и да се запознаете с отговорите и подробните решения на всяка една задача, предоставени в платформата.

Старт