2020 - НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ" (4 клас)

Модул 1:

Задачите с номера от 1. до 25. са с дадени 4 възможни отговора - А), Б), В) и Г), като точно един от посочените отговори след всяка такава задача е верен.
Задачите с номера от 26. до 30. са с отворен отговор, който трябва да получите, като решите задачата.
Всяка задача с номер от 1. до 10. при верен отговор ще Ви донесе 1 точка.
Всяка задача с номер от 11. до 25. при верен отговор ще Ви донесе 2 точки.
Всяка задача с номер от 26. до 30. при верен отговор ще Ви донесе 4 точки.

Не се отнемат точки за грешен отговор.
Не се дават точки за непопълнен отговор.
Максималният брой точки от теста е 60.
Време за работа по ТЕСТ-а - 90 минути!

Модул 2:

Всяка от двете задачи изисква да се напишат подробни решения.
Чертежите са само за илюстрация. Те не са предназначени за директно измерване на дължини.
Максималният брой точки за всяка от двете задачи е 20.
Модул 2 се оценява от 0 до 40 точки.

Време за работа по задачите - 90 минути!

След приключване, въведете "Приключи теста и виж отговори и решения". Ще можете да видите колко точки от колко възможни сте изкарали и да се запознаете с отговорите и подробните решения на всяка една задача, предоставени в платформата.

Старт