2020 - "ЕЛА! РЕШИ! ПОБЕДИ!" - СЪСТЕЗАНИЕ НА ИЗИМАТ.БГ (2 клас)

Тази тема съдържа 15 задачи. Всяка от тях изисква числов отговор и се оценява с 2 точки.

Време за работа: 1 час и 30 минути.

Състезанието е с повишена трудност.Старт