2020 - "ЕЛА! РЕШИ! ПОБЕДИ!" - СЪСТЕЗАНИЕ НА ИЗИМАТ.БГ (4 клас)

Тази тема съдържа 11 задачи.
Всяка от първите десет задачи изисква числов отговор и се оценява с 2 точки.
Задача 11. изисква подробно и аргументирано решение и се оценява с максимум 10 точки.

Време за работа: 1 час и 30 минути.

Състезанието е с повишена трудност.

Старт