2018 - ТРЕНИРОВЪЧНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТА НА "МЛАДИ ТАЛАНТИ" (4 клас)

Модул 1

Задачите с номера от 1. до 15. са с дадени 4 възможни отговора - А), Б), В) и Г), като точно един от посочените отговори след всяка такава задача е верен.
Задачите с номера от 16. до 20. са с отворен отговор, който трябва да получите, като решите задачата.
Всяка задача с номер от 1. до 15. при верен отговор ще Ви донесе 1 точка.
Всяка задача с номер от 16. до 20. при верен отговор ще Ви донесе 2 точки.
Не се отнемат точки за грешен отговор.
Не се дават точки за непопълнен отговор.
Максималният брой точки от теста е 25.
Време за работа по ТЕСТ-а — 60 минути!

Модул 2:

Всяка от двете задачи изисква да се напишат подробни решения.
Чертежите в теста са само за илюстрация. Те не са предназначени за директно измерване на дължини.
Максималният брой точки за всяка от двете задачи е 10.
Време за работа по задачите — 120 минути!

След приключване, въведете "Приключи теста и виж отговори и решения". Ще можете да видите колко точки от колко възможни сте изкарали и да се запознаете с отговорите и подробните решения на всяка една задача, предоставени в платформата.

Вход