2019 - ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР (3 клас)Старт