2019 - ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР (2 клас)Старт