2019 - МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИТАГОР“ (4 клас)

РЕГЛАМЕНТ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИТАГОР" 4 клас 2019 година

Времетраенето
на състезанието е 120 минути и е анонимно.

Брой задачи: 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор
и 2 задачи с пълно описание.
Максималният брой точки е 100. Регламентът на оценяване е следният: за верен
отговор от първа до десета задача се дават по 4 или 5 точки, а за грешен и непосочен отговор
– 0 точки. За верен отговор от единадесета до петнадесета задача се дават по 7 точки, а за
грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Шестнадесетата и седемнадесетата задача
при вярно и пълно описание на решението се оценяват с 10 точки.

След приключване, въведете "Приключи теста и виж отговори и решения". Ще можете да видите колко точки от колко възможни сте изкарали и да се запознаете с отговорите и подробните решения на всяка една задача, предоставени в платформата.


Вход