СТАРТИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА “Easymath.bg”

СТАРТИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА  “Easymath.bg”
15 October 2019 11:59
Стартираме първата по рода си платформа в помощ на подготовката за прием в математически гимназии след 4 клас. Платформата “Easymath.bg” се състои от два модула, които нямат аналог.

Всички задачи, които тя съдържа, са решавани и проверявани много внимателно. Ако все пак откриете грешка или неточност, молим да ни сигнализирате. Всеки пропуск ще бъде отстранен максимално бързо.
“Easymath.bg” е учебна платформа по математика, предназначена за учениците от 2 до 4 клас.
Целта ѝ е да бъде в помощ в подготовката за математически състезания и за прием в математическите гимназии след 4 клас.
Участниците в математически състезания могат да се подготвят много добре по един лесен и удобен за тях начин.
За тези, които кандидатстват в математическите гимназии след 4 клас в страната, платформата ще бъде ценен помощник в научаване, затвърждаване и преговаряне на целия основен материал.

Платформата е разработена в 2 основни модула.

Първият модул е Видео обучение.

Целта на модула е да бъде много добре разбрана и научена теоретичната част от подготовката по състезателна математика.
Автор, дизайнер и лектор на двете части на видео уроците е Павел Панев, ученик в 10 клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Павел е състезател по математика, преминал е пътя на ранната подготовка за прием в математическа гимназия след четвърти клас. Също така има опит и с помощта за успешната подготовка за прием на по-малкия си брат, който също вече е петокласник в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.
Разработени са 32 основни теми. Всяка тема е представена в 3 части по следния начин:
Първата част е видео урок, в който лекторът обяснява теорията.
Втората част също е видео урок. В нея лекторът решава основни типове задачи от съответната тема.
Третата част е със авторски задачи на екипа на екипа на платформата “Easymath.bg”, предназначени за затвърждаване на наученото в първите 2 части и съобразени със застъпената теория. За всяка една тема са разработени по 10 задачи, като за всяка една от тях има отговор и подробно решение.

Вторият модул е Онлайн подготовка за състезания.
В този модул за всяка задача от включените състезателни теми, освен отговор, е предоставено подробно решение. Това са близо 3000 подробно решени задачи.
Създаден е за улеснение на подготовката за провежданите през годината математически състезания. В него са събрани задачите, отговорите и решенията от последните 10 години от 7 от най-масовите състезания за 2-4 клас, а именно: 
ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР,
СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР,
МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“,
КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,
МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“,
ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ и
МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР “АКАД. КИРИЛ ПОПОВ” – ИНДИВИДУАЛЕН ЕТАП

Учениците могат да се подготвят за състезанията онлайн. Те научават резултата си след всеки опит.
Целта на екипа на платформата “Easymath.bg” е математиката да бъде представена и усвоявана по приятен, лесен и увлекателен за децата начин, на език, близък до техния.