КАЧЕНИ СА ТЕМИТЕ ОТ ИЗПИТА "ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ" СЛЕД 4. КЛАС ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

КАЧЕНИ СА ТЕМИТЕ ОТ ИЗПИТА
08 March 2020 23:14
Качени са темите от изпита "откриване на млади таланти" след 4. клас от последните 10 години.
Решаване онлайн. Отговори. Подробни решения!
Темата от изпита от 2019 година е достъпен за безплатен тест.

ТЕМИ ОТ ИЗПИТА "ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ" СЛЕД 4.КЛАС ОТ 2010 ДО 2019 ГОДИНА ВКЛЮЧИТЕЛНО