КАЧЕНИ СА ТЕМИТЕ ОТ ИЗПИТА "ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ" СЛЕД 4. КЛАС ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

КАЧЕНИ СА ТЕМИТЕ ОТ ИЗПИТА
08 March 2020 23:14
Качени са темите от изпита "откриване на млади таланти" след 4. клас от последните 10 години.
Решаване онлайн. Отговори. Подробни решения!
Темата от изпита от 2019 година е достъпен за безплатен тест.
https://easymath.bg/contests.php?class=3&year=0&cont=18&submit1=Търси&fbclid=IwAR1nwRz2gO5Jg5xai48IsWk15Eu8XYSP8CknkY9vQtctdCKfNyXYkl9lljo