ПУБЛИКУВАНИ СА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА В СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ПУБЛИКУВАНИ СА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА В СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
14 January 2020 20:23
https://smg.bg/прием-след-4-клас/2020/01/14/3036/вътрешни-правила-за-прием-на-ученици-в-v/?fbclid=IwAR1lCEi31dGlb10bxdnxQczecWBrvjdIr1pHJf10F9OVrU6Ss3GbP-ds8Mk