ДОБАВЕНИ СА НОВИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

ДОБАВЕНИ СА НОВИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ
10 December 2019 11:37
Добавени са нови абонаментни планове.

12-месечен абонамент за модули:
Видео обучение, 
Онлайн подготовка за състезания,
Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания.

6-месечен абонамент за модули:
Видео обучение,
Онлайн подготовка за състезания,
Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания.

3-месечен абонамент за Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания.