Съвети при използване на модула Онлайн подготовка за състезания.

Тъй като тенденцията във всички състезания е трудността да се увеличава всяка година, е желателно подготовка да започне от темите от най-стари години и да се върви към най-новите.

Хубаво е подготовката за всяко състезание да започне възможно най-рано и да продължи възможно най-дълго.

Много полезно би било в седмицата преди съответното състезание поне последната тема да бъде решена отново, за да може детето да си припомни формата.

Тъй като материалът 2-4 клас много се припокрива, децата спокойно могат да решават темите и от по-горни класове.

Подходящо време за подготовка за състезанията, които се провеждат през първия учебен срок, е лятната ваканция. Дори решаването само по една тема на ден, което е лесно и удобно, когато се прави онлайн, ще гарантира на детето една отлична стартова база в началото на учебната година. Със съвсем малко допълнителни усилия като пререшаване на темите от последните 1-2 години, детето ще бъде готово за всяко състезание, без никакъв стрес.

Ако пък абонаментът започва през учебната година, лятото може да бъде оползотворено за помощ при подготовката за състезанията през следващата учебна година или просто за затвърждаване на наученото.