Как да използваме модула Онлайн подготовка за състезания?

Състезателните теми са групирани по състезание, година и клас. Решаването е онлайн. След всеки опит, детето получава информация колко точки е изкарало и какъв е максимумът. Веднага получава и препратка към отговорите и подробните решения на всяка задача.

В част от състезанията получените точки на някои от задачите зависят не само от крайния отговор, но и от подробното описание на всяка една стъпка от решението и от междинно получените отговори.

В платформата е програмирано всяка такава задача с краен верен отговор да бъде оценявана с максималния брой точки, а такава с грешен отговор – с нула точки. Затова при такива задачи детето трябва да се запознае с подробното описване, което е предоставено в платформата, за да види каква част от стъпките е изпълнило вярно и къде евентуално бърка, за да придобие по-ясна представя колко точки би взело за такава задача на реално състезание.