Съвети при използване на модула Видео обучение.

Желателно е подготовката чрез платформата да протича в спокойна обстановка, без странични шумове и дразнения.

Хубаво е децата да не бъдат изморени, когато се подготвят. Да бъдат с положителна нагласа и да се забавляват.

Ако се затрудняват с решаването на задачите към темите е по-добре да изгледат двете първи части още толкова пъти, колкото е необходимо и да опитат отново.