Как да използваме модула Видео обучение?

3-те части на всяка тема трябва да бъдат гледани последователно.

Хубаво е първите 2 части да се гледат толкова пъти, колкото е необходимо.

След първото гледане, би било добре видеата да бъдат спирани на пауза и децата да се опитват да разсъждават по дадена задача, преди да видят отново метода за решаване и решението.