Ако откриете грешка в някое решение?

Всички задачи са решавани и проверявани много внимателно от нашия екип. Ако все пак откриете грешка в някое решение, молим да се свържете с нас, за да я отстраним незабавно. Благодарим предварително за съдействието.

Също така, ако имате по-добро предложение за решаване на някоя задача, за нас ще бъде удоволствие да го споделите с нас.