Цени и отстъпки

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ:

Само до 30.04.2020 г.
15-месечен абонамент за двата модула Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания на цената на 12-месечен: 179 лева.

Цената за 12-месечен абонамент за модул Видео обучение е 119 лева.
Цената за 12-месечен абонамент за модул Онлайн подготовка за състезания е 96 лева.
Цената за 12-месечен абонамент за двата модула Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания е 179 лева.

Цената за 6-месечен абонамент за модул Видео обучение е 79 лева.
Цената за 6-месечен абонамент за модул Онлайн подготовка за състезания е 64 лева.
Цената за 6-месечен абонамент за двата модула Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания е 119 лева.

Цената за 3-месечен абонамент за двата модула Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания е 79 лева.

Отстъпките при подновяване на абонамент ще бъдат публикувани своевременно в платформата.