Цени и отстъпки

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ:

Цената за 12-месечен абонамент за двата модула Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания е 179 лева.
КЪМ ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ, НАПРАВЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 01.07.2020 ДО 31.08.2020 ЗА ГОРНИЯ АБОНАМЕНТЕН ПЛАН + ЛЕТЕН ОНЛАЙН КУРС ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА.
Цената за 12-месечен абонамент за модул Видео обучение е 119 лева.
Цената за 12-месечен абонамент за модул Онлайн подготовка за състезания е 96 лева.

Цената за 6-месечен абонамент за двата модула Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания е 119 лева.
Цената за 6-месечен абонамент за модул Видео обучение е 79 лева.
Цената за 6-месечен абонамент за модул Онлайн подготовка за състезания е 64 лева.

Цената за 3-месечен абонамент за двата модула Видео обучение + Онлайн подготовка за състезания е 79 лева.