Продължителност на абонамента и видове абонамент

Абонаментът може да бъде избран както за всеки един от модулите поотделно, така и за двата модула едновременно.

Продължителността на абонамента, която препоръчваме, е една година.

Причината да препоръчаме продължителност от една година на абонамента за модул Видео обучение е, че темите като бройка съответстват на учебните седмици. Наясно сме, че децата са достатъчно натоварени в учебно време и повече от една тема с трите ѝ части на седмица би ги натоварила. Целта на нашата платформа е децата да се подготвят без усилие, натоварване и стрес. Изчислили сме, че подготовката по една тема чрез нашата платформа отнема минимум 5-6 часа, като само по едно изслушване на първите две части е често повече от час и още толкова – за решаване на третата част. В останалото предвидено време, децата могат да слушат минимум по още веднъж двете първи части. Могат също така да се опитат да пререшат задачите от третата част, които са ги затруднили и да прочетат и осмислят добре решенията.
През лятната ваканция, децата могат да изслушат темите отново и отново, докато затвърдят знанията си достатъчно.
Ако пък абонаментът Ви започва от летните месеци, то тогава децата могат да се възползват от повечето свободно време тогава и да научат основните понятия лесно, като после отново могат да си определят по една тема за учебна седмица, която да изучат по-подробно.

Причината да препоръчаме продължителност от една година на абонамента за модул Онлайн подготовка за състезания е, че подготовката за състезания трябва да бъде системна през цялата календарна година. 
Лятната ваканция е удобен момент за лежерна и постепенна подготовка за първите състезания през учебната година. През учебно време децата могат да отделят време от около месец преди състезание и да решат нерешените през лятото теми и също така да се подготвят от рано за състезанията, които са след средата на учебната година.